Who We Are

ยินดีต้อนรับ
บริษัท ออโต้โซลูชั่น แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เราเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ การออกแบบระบบควบคุมระบบอัตโนมัติและระบบป้องกันความผิดพลาด เกี่ยวกับการประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์แอร์รถยนต์ทั้งญี่ปุ่นและยุโรป พร้อมกับการสอนและประเมินความรู้ความสามารถ ให้กับบุคคลากรผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และบุคคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนักศักษาหลักสูตรผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสิบปี

  • เราบริการสอนระดับผู้ประเมิน (Examiner)
  • เราบริการสอนระดับผู้สอน (Train the Trainer)
  • เราบริการสอนระดับผู้เชี่ยวชาญ (Skill)
  • เราบริการสอนระดับปฎิบัติการ (Trainee)

High Quality Standards

เราสอนด้วยระบบมาตรฐานตามมาตรฐาน (JAVADA) Japan, สถาบันยานยนต์ไทย (AHRDP), ให้กับสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA),

Educated & Experienced Team

เป็นผู้ดำเนินการสอนฝึกอบรมโดยใช้มาตรฐาน JAVADA, สถาบัน AHRDA , สถาบันยานยนต์ , สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเวลามากกว่า 10 ปี

Modern Business Solutions

เราให้บริการ ด้านการออกแบบและติดตั้งระบบนำทาง (Part Navigator Systems) งานประกอบแอร์lอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ระบบควบคุม Jig อัตโนมัติ เพื่อใช้งานร่วมกับ Robot สำหรับโรงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

Inspection & Accreditation

เราบริการ ออกแบบระบบควบคุมเพื่อเพื่อทดสอบชิ้นงานที่ประกอบเสร็จแล้ว เช่น ตรวจการรั่วซึมชิ้นงาน ตรวจรอยเชื่อมด้วยกล้อง ตรวจตำแหน่งชิ้นงาน ตรวจสอบหน้าแปลนชิ้นงาน ตรวจสอบจำนวนชิ้นงานที่ประกอบไปแล้ว

Our Services

บอร์ดทดสอบ
SKILL TEST BOARD

เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย บอร์ดทดสอบรับรองทักษะระดับชาติ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระบบควบคุมอัตโนมัติ สาขา PLC

บอร์ดฝึกอบรม
TRAINER BOARD

เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย บอร์ดฝึกอบรม สำหรับคนที่ต้องการเตรียมตัวสอบทักษะระดับชาติ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระบบควบคุมอัตโนมัติ สาขา PLC

สอนเขียน
โปรแกรม PLC

สอนเขียนโปรแกรม PLC เพื่อเตรียมตัวสำหรับสอบมาตรฐาน PLC ระดับ 1 ยี่ห้อ MITSUBISHI

สอนเขียน
โปรแกรม PLC

สอนการเขียนโปรแกรม PLC เพื่อเตรียมตัวสำหรับสอบมาตรฐาน PLC ระดับ 1 ยี่ห้อ OMRON

ออกแบบระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ

รับบออกแบบระบบควบคุมอันโนมัติเพื่อประกอบชิ้นส่วนผลิตรถยนต์ โดยใช้ PLC

ที่ปรึกษา
อบรมระดับองค์กร

รับบริการผลิตอุปกรณ์บอร์ดทดสอบและฝึกอบรม สำหรับบริษัทที่ต้องการทำศูนย์ฝึกอบรมภายใน โดยใช้มาตรฐาน JAVADA, AHRDA, AHRDIP

อย่าลดเป้าหมายลง เพิ่มความพยายาม!

-บริษัท ออโต้โซลูชั่น แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด-

Why Work With Us

ประสบการณ์ 12 ปี

บริษัท ออโต้โซลูชั่น แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เรามีประสบการณ์มาแล้ว 12 ปี

ด้วยประสบการณ์ที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 12 ปี ซึ่งทำในเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้น เราเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับโอกาสนี้ บริษัทฯ ยินดีแบ่งปันประสบการณ์ที่เรามีอยู่เพื่อสอนให้อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้เข้าฝึกอบรมกับเราได้แล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

Modern equipment

เราใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่งานจริงๆ สำหรับใช้ในการทดสอบและฝึกอบรม

เราใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่งานจริงๆ สำหรับใช้ในการทดสอบ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมกับเรา ได้ฝึกปฎิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการสอบมาตรฐานระดับชาติตอ่ไป เราสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับการอ่านโจทย์เพื่อเข้าใจปัญหาที่ให้มาและนำมาเขียนโปรแกรมและวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้น

ผู้สอนระดับมืออาชีพ

ผู้สอนของ บริษัท ออโต้โซลูชั่น แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ผ่านการฝึกอบรมโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ

ผู้สอนของ บริษัท ออโต้โซลูชั่น แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ผ่านการฝึกอบรมโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะจากผู้สอนชาวญี่ปุ่น ทุกขั้นตอน เช่น หลักการเป็นผู้สอน (Trainer) หลักการตรวจประเมินความรู้ความสามารถ หลักสูตรการสอนระดับผู้สอน หลักสูตรผู้สอนระดับผู้ประเมิน

Testimonials

ชื่อเสียงของเราคือหลักฐาน!

-บริษัท ออโต้โซลูชั่น แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด-

Our Team

Latest News

FROM OUR GALLERY